Fashion, Latest

Lacoste viert vijftienjarig bestaan van haar stichting

De Lacoste Foundation viert dat zij zich al vijftien jaar lang inzet voor jongeren. Sinds de oprichting in 2006 heeft de stichting al meer dan 100.000 jongeren geholpen met projecten die sport en onderwijs combineren, uitgevoerd door 50 organisaties in 22 landen. De Lacoste Foundation zet zich in om sportwaarden over te brengen omdat deze kunnen fungeren als hefboom voor sociale en professionele integratie. Tegenwoordig sluiten de werkzaamheden van de stichting volledig aan bij de wens van Lacoste om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en breidt zij haar acties uit om de levensomstandigheden van lokale gemeenschappen te verbeteren. 

De Lacoste Foundation staat onder toezicht van de Fondation de France en werkt samen met lokale organisaties aan de sociale en professionele integratie van kansarme en gehandicapte jongeren door middel van projecten die sport en onderwijs combineren. De steun van de Lacoste Foundation maakt deel uit van de nalatenschap van René Lacoste, die een voorloper op was het gebied van sportmode en maatschappelijke betrokkenheid.

Ambities van Lacoste leiden tot uitbreiding van het aantal projecten ten behoeve van lokale gemeenschappen

Gesterkt door deze nalatenschap zet Lacoste zich volledig in om door te gaan met deze solidariteitsacties die jongeren een steuntje in de rug te geven. Lacoste is vastbesloten om de veerkracht van jongeren verder te versterken door hun gemeenschap te steunen met hulp van samenwerkende organisaties. In deze context draagt de stichting actief bij aan het verbeteren van de woonomstandigheden van lokale gemeenschappen door projecten op het gebied van onderwijs, natuurbehoud en gezondheid. Op deze manier ondersteunt de stichting lokale projecten die direct ten goede komen aan de bevolking. De projecten die over meerdere jaren worden verspreid, worden gekenmerkt door de wens van zowel de stichting als het merk om de woonomstandigheden van deze gemeenschappen op de lange termijn te verbeteren, hetzij door nieuwe kennis te vergaren, hetzij door sociaaleconomische ontwikkeling.

De stichting streeft ernaar om haar inzet tegen 2025 te intensiveren door haar werkterrein met 15 landen uit te breiden, met als doel 50 gemeenschapsprojecten en 100 nieuwe jongerenprojecten te steunen.

De ‘Duurzame Elegantie’ aanpak staat centraal in het beleid van Lacoste.

Alle toezeggingen van de Lacoste Foundation maken deel uit van het wereldwijde bedrijfsbeleid met de titel ‘Duurzame Elegantie’ dat geïntroduceerd werd in 2021. Hierin zijn de ambities en MVO-doelstellingen van het bedrijf voor de komende jaren schriftelijk vastgelegd. Deze aanpak bestaat uit twee delen die de toezeggingen van het bedrijf omvatten:

• Maatschappelijk: gelijke kansen realiseren

• Milieu: de uitgangspunten van de circulaire economie ten uitvoer brengen

Dat betekent voor Catherine Spindler, Chief Brand Officer van Lacoste en lid van de raad van bestuur van de Lacoste Foundation: “De Lacoste Foundation is onlosmakelijk verbonden met onze MVO-doelstellingen die tot uiting komen in onze wereldwijde Duurzame Elegantie aanpak. Elegantie is erg belangrijk voor Lacoste en dat gaat veel verder dan chique kleding dragen. Het gaat om de manier waarop je je gedraagt, respectvol en bescheiden. Onze stichting heeft deze waarden hoog in het vaandel en zij vormen het uitgangspunt om gelijke kansen te realiseren.’

Beryl Lacoste Hamilton, voorzitter van de Lacoste Foundation, verwoordt het als volgt: “Ik ben erg trots dat de initiatieven van René Lacoste, mijn grootvader en tevens oprichter van het merk, worden voortgezet en uitgebreid binnen de stichting, die nieuwe ambities heeft voor extra steun aan jongeren en gemeenschappen. Overdracht was belangrijk voor mijn grootvader en daarom werken we binnen de stichting op dagelijkse basis samen met lokale organisaties.”

Nicolas Truelle, Managing Director van de stichting Apprentis d’Auteuil, die zich al ruim 150 jaar lang bezighoudt met het trainen en opleiden van probleemjongeren legt uit: “Het beoefenen van sport is een belangrijke hefboom binnen de vestigingen van Apprentis d’Auteuil om jongeren in staat te stellen hun zelfvertrouwen terug te winnen en hun opleiding af te maken. De Lacoste Foundation geeft jongeren al vijftien jaar lang de kans om te tennissen wat heeft bijgedragen aan hun succes en aan onze strijd om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.”

Raí, oud-voetbalspeler en oprichter van de Gol de Letra Foundation, die zich inzet voor de sociale integratie van kinderen uit de Braziliaanse favela’s door middel van onderwijs, cultuur en sport, legt uit waarom de stichting werd opgericht: “In 1988, na vijf jaar gespeeld te hebben in Frankrijk voor Paris Saint-Germain met Leonardo, wilden we allebei een bijdrage leveren aan het opbouwen van een rechtvaardiger land. De Lacoste Foundation steunt al twaalf jaar een programma voor kinderen van 8 tot 18 jaar die in de Caiu Favela in Rio de Janeiro wonen. Dit programma combineert sport met onderwijs en een beroepsopleiding en biedt deze kinderen de kans op een betere toekomst met meer perspectief.”

Heather Lubov is Executive Director van de City Parks Foundation in New York City, een organisatie die gratis initiatieven aanbiedt aan New Yorkers op het gebied van kunst, sport en onderwijs: “Sinds 2010 is de Lacoste Foundation een trouwe medestander van City Parks Foundation waardoor we gratis tennis- en golflessen kunnen aanbieden aan onze jongeren. Dankzij haar gulle steun slagen we erin om jongeren te bereiken uit gemeenschappen met weinig middelen uit alle vijf stadsdelen van New York City. Zo helpen we kinderen bij het ontwikkelen van vaardigheden die zowel bij het sporten als in hun dagelijks leven van pas komen. We zijn erg blij dat dankzij de Duurzame Elegantie Aanpak begeleiding kunnen aanbieden, voor een extra steuntje in de rug voor onze meest getalenteerde jongeren. We willen de Lacoste Foundation van harte feliciteren met haar vijftienjarig bestaan!”

Erez Vider, CEO van de Israel Tennis and Education Centers vertelt over de steun van de Lacoste Foundation aan het centrum: “We zijn erg trots op onze moedige relatie met de Lacoste Foundation, die al ruim tien jaar duurt. De stichting steunt een sociaal impact-project in de sociale en geografische periferie in Israël, dat bijdraagt aan een wezenlijke verandering in de levens van kinderen die uiteenlopende problemen het hoofd moeten bieden, zoals persoonlijke problemen en ellende binnen het gezin. De kinderen die bij ons komen hebben een moeilijke thuissituatie. Dankzij de organisatie leren ze de spelregels van het leven, van tennis en minstens zo belangrijk: we reiken ze hulpmiddelen aan voor het leven zelf. Het is bovendien een eerbetoon aan sociaal leiderschap gebaseerd op normen en waarden. Dit drukt een positief stempel op deze kinderen, hun gezin, lokale gemeenschap en de maatschappij als geheel. Er bestaat geen bevredigender gevoel dan een betere en zinvollere toekomst te bieden aan kinderen die behoefte hebben aan een luisterend oor, een knuffel en een warm en veilig thuis. Voor een gelijke en echte kans om zichzelf te kunnen uitdrukken, het beste uit zichzelf te halen en om gewoon een kind te zijn met grote dromen. In samenwerking met de stichting stellen we hen in staat om dat te allemaal te doen en vooral om hun het vertrouwen te schenken dat ze alles kunnen bereiken door hun eigen keuzes te maken en op hun eigen manier, zowel in tennis als in hun leven.” 

Patricia Hendili, voorzitter van de Djerba Golf Sports Association: “De samenwerking tussen de Lacoste Foundation en the Golf School for All staat al dertien jaar garant voor gedeelde waarden en een fantastisch menselijk avontuur! Ons project the Golf School for All heeft zich de afgelopen jaren verder kunnen ontwikkelen, op basis van de waarden die verdedigd werden door een groot sportman en echte mensenvriend: inzet, volharding en jezelf overtreffen met respect voor anderen en het milieu. Vrije toegang en gelijkwaardigheid versterken gelijke kansen, de ideologische basis van ons project. The Golf School for All biedt een bevoorrechte omgeving waar jongeren zelfvertrouwen kweken en tegelijkertijd teamgeest ontwikkelen wat ten goede komt aan hun professionele en sociale leven omdat ze geleerd hebben zich open te stellen voor anderen.”

Sven Schroeder, National Managing Director van Right To Play, een organisatie die hoofdzakelijk werkzaam is in Azië, en die een spelend-leren methode hanteert zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen: “Bij Right To Play kennen we de kracht van sport en zijn we er heilig van overtuigd dat de kracht van sport en spel voor blijvende verandering kan zorgen voor kansarme kinderen en jongeren die opgroeien in de meest uitdagende omstandigheden. In de Lacoste Foundation, met wie we vooral samenwerken in Azië, hebben we een medestander en partner gevonden die deze overtuiging deelt. Samen beschermen we en onderwijzen we kinderen en leren ze weerbaarder te worden en om te gaan met tegenslagen door gebruik te maken van de kracht van spelen.”

Laure Delaporte, medeoprichter van het Life Project 4 Youth, een bond met als missie het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de professionele en sociale inclusie van jongeren die opgroeien in extreme armoede en voor slachtoffers van uitsluiting, waarmee de Lacoste Foundation samenwerkt op de Filipijnen. “LP4Y gelooft dat alle jongeren beschikken over een potentieel en door hen een ondernemende kijk op zaken aan te leren worden ze de regisseur over hun eigen leven. Door ons te steunen draagt de Lacoste Foundation bij aan een inclusieve, duurzame en welvarende wereld.”